TYPO3 Agency - coding, design and website development

Správa dokumentov

  • Správa dokumentov
  • Správa dokumentov
  • Správa dokumentov

Klient

BSP Applications, spol. s r.o.
Spoločnosť BSP Aplications, spol. s.r.o. je IT firma, ktorá vytvára elektronické systémy stavané špecificky pre potreby klienta. Medzi ich klientov patria a patrili známe firmy, ako Volkswagen Slovakia, VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, či Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

Technológia

Redakčný systém TYPO3

Vypracovanie

  • Navrhnutie a koncepcia web stránky
  • Web dizajn vrátane responzívneho dizajnu
  • Grafická animácia
  • Obsahové konzultácie

 

Web je zameraný na propagáciu systému na správu dokumentov, ktorý hlavne pomáha väčším spoločnostiam zefektívniť nielen obeh dokumentov, ale aj sprehľadnenie administratívnych úkonov, ochranu dôležitých informácií. Tento systém je navrhnutý aj pre potreby tých spoločností, ktoré podliehajú a sú nútené upraviť svoje postupy na základe zákona o registratúre.