TYPO3 Agency - coding, design and website development

Inkasná a faktoringová, spol. s. r. o.

 • Inkasná a faktoringová, spol. s. r. o.
 • Inkasná a faktoringová, spol. s. r. o.
 • Inkasná a faktoringová, spol. s. r. o.
 • Inkasná a faktoringová, spol. s. r. o.
 • Inkasná a faktoringová, spol. s. r. o.

Klient

Inkasná a faktoringová, spol. s. r. o.
Inkasná a faktoringová spoločnosť je firma, ktorej služby sa týkajú správy pohľadávok a súkromnej bezpečnostnej služby. Jednou z jej činnosti je organizovanie SBS kurzov, na čo si vytvorila aj školiace stredisko akreditované Ministerstvom Vnútra SR. Vďaka vysokej kvalite lektorov vyškolila už viac ako 500 úspešných pracovníkov SBS.

Technológia

Redakčný systém TYPO3

Vypracovanie

 • Navrhnutie a koncepcia web stránky
 • Tvorba obsahu (copywriting)
 • Web dizajn vrátane responzívneho dizajnu
 • 4 prihlasovacie formuláre
 • Blog
 • Tvorba online kampane Google Adwords
 • Tvorba Facebook reklamy

 

Web je postavený a určený na propagáciu SBS kurzov v danom regióne. Má slúžiť na poskytovanie informácií ohľadne súkromnej bezpečnostnej službe, SBS kurzov a získaní SBS preukazov a to prostredníctvom blogu. Avšak hlavným cieľom webu je získať nových klientov, ktorí majú záujem o SBS kurz. Preto je webová stránka vytvorená ako one-page stránka (microsite), ktorá má slúžiť na jednoduché prihlasovanie sa na kurzy. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie je získavanie návštevnosti stránky prostredníctvom Facebook reklamy a Google Adwords.