TYPO3 Agency - coding, design and website development

IAD Investments

  • IAD Investments
  • IAD Investments
  • IAD Investments
  • IAD Investments

Klient

IAD Investments, správ. spol., a. s.
IAD Investments ako najstaršia slovenská správcovská spoločnosť poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravujeme aktíva na Slovensku, v Českej republike a Slovinsku v celkovej hodnote takmer 500 mil. EUR.

Technológia

Redakčný systém TYPO3

Vypracovanie

  • Navrhnutie a koncepcia web stránky
  • Obsahové konzultácie
  • Web dizajn vrátane responzívneho dizajnu
  • Programovanie funkcionality
  • Webová analytika
  • Prepojenie s databázou klienta

 

Internetová stránka slúži najstaršej správcovskej spoločnosti na informovanie jej zákazníkov a partnerov o vývoji jednotlivých podielových fondov. Pomáha ľuďom zistiť, ktoré investovanie je pre nich najvhodnejšie a ukazuje im možnosti v rámci ich portfólia. Web je prepojený so systémom klienta, ktorý dôkladne monitoruje vývoj investičného trhu.