TYPO3 Agency - coding, design and website development

EUR - ACE

  • EUR - ACE
  • EUR - ACE
  • EUR - ACE

Klient

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Akreditačné centrum ZSVTS (AC ZSVTS) bolo vytvorené ako organizačná zložka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) s cieľom plniť svoje poslanie v oblasti technického a inžinierskeho vzdelávania na Slovensku.

Technológia

Redakčný systém TYPO3

Vypracovanie

  • Navrhnutie a koncepcia web stránky
  • Tvorba obsahu (copywriting)
  • Web dizajn vrátane responzívneho dizajnu
  • Programovanie funkcionality
  • Webová analytika
  • Jazykové mutácie

 

Web propaguje akreditácia inžinierskych študijných programov EUR – ACE, ktoré vykonáva akreditačné centrum ZSVTS. Akreditáciou EUR-ACE získa vysoká škola značku EUR-ACE, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi.